Cigar pad / Подложка за пури и аксесоари

30,00 BGN

Accessory and cigar holder: handmade (leather). With Cigar Nomads Sofia stamp and logo, produced in classic magnesium cliché technology and engraved with dark gold pregge.

Such an accessory is a pleasure to store and organize your favorite cigars, cutters and lighters.

 

Подложка за аксесоари и пури: ръчно изработена от телешка кожа. С положена щампа и лого на Cigar Nomads Sofia, изготвена по класическа технология чрез магнезиево клише и гравирана с преге от тъмно злато. 

Подобен аксесоар е удоволствие за съхраняване и подреждане на любимите ви пури, резачки и запалки. 

 

Може да закупите онлайн чрез формата на сайта.

This item can be ordered online.

Similar products