5 CAO World Sampler Robusto - Sampler Pack

60,00 BGN

The pack includes:

(1) CAO America Robusto 

(1) CAO Brazilian Robusto 

(1) CAO Italian Robusto

(1) CAO Colombian Robusto
(1) CAO Nicaragua Robusto

 

Забележка: Възможно е да бъдат закупени и единични бройки от посочените пури в семплера: цена 12 лв. за бр. пура.
Note: It is possible to purchase single units of the specified cigars in the sampler: price BGN 12 per unit. a cigar.

 

Not for sale online! / Тютюневи продукти не предлагаме за онлайн продажби!

Similar products